Стръмни Математика

Компютърни POST и бип кодове

Компютърни звукови кодове и други проблеми с POST. Страницата включва AMI, Award, Dell, IBM и Phoenix BIOS помощ и информация за бип кода.