Стръмни Математика

A4

Определение на компютърния речник на значението на A4, включително свързани връзки, информация и термини.

Абак

Определение на компютърния речник за това, което означава абакус, включително свързани връзки, информация и термини.

Съкращение

Определение на компютърен речник за значението на съкращението, включително свързани връзки, информация и термини.

Абсолютна референтна клетка

Определение на компютърния речник за това какво означава ACR или абсолютна референция на клетка, включително свързани връзки, информация и термини.

AC адаптер

Определение на компютърния речник за значението на променливотоковия адаптер, включително свързани връзки, информация и термини.

Достъп

Определение на компютърния речник за това какво означава достъп, включително свързани връзки, информация и термини.

Аксесоар

Определение на компютърния речник за значението на аксесоара, включително свързани връзки, информация и термини.

Блокиране на акаунт

Определение на компютърния речник за това какво означава блокиране на акаунта, включително свързани връзки, информация и термини.

Съкращение

Определение на компютърния речник на значението на съкращението, включително свързани връзки, информация и термини.

Система за контрол на достъпа

Определение на компютърния речник за това, което означава система за контрол на достъпа, включително свързани връзки, информация и термини.

Център за действие

Определение на компютърния речник за значението на центъра за действие, включително свързани връзки, информация и термини.

Активирате

Дефиниция на компютърния речник какво означава активиране, включително свързани връзки, информация и термини.

Активна клетка

Определение на компютърния речник на значението на активната клетка, включително свързани връзки, информация и термини.

Адаптер

Определение на компютърния речник за значението на адаптера, включително свързани връзки, информация и термини.

Адресната лента

Определение на компютърния речник за значението на адресната лента, включително свързани връзки, информация и термини.

Добавяне или премахване на програми

Определение на компютърния речник за това какво означава добавяне или премахване на програми, включително свързани връзки, информация и термини.

Адрес

Определение на компютърния речник за значението на адреса, включително свързани връзки, информация и термини.

Администратор

Определение на компютърния речник за значението на администратора, включително свързани връзки, информация и термини.

До това

Определение на компютърния речник за това какво означава ad hoc, включително свързани връзки, информация и термини.

Adobe After Effects

Дефиниция в компютърния речник на значението на Adobe After Effects, включително свързани връзки, информация и термини.