Как да експортирате контактите си в GmailЛого на Gmail

По-долу е ръководство стъпка по стъпка за това как да експортирате вашите контакти в Gmail. Тези стъпки са полезен ресурс, ако имате няколко електронна поща акаунти и искат да споделят контактите помежду им. Освен това експортирането на контактите ви в Gmail е полезно, ако ще превключвате услугите за електронна поща от Google към друг доставчик, като Outlook.com.Стъпки за експортиране на контакти в Gmail

  1. Уверете се, че сте влезли във вашия акаунт в Gmail.
  2. В горния десен ъгъл на екрана кликнете върху менюто Google Apps Още опции в Gmailикона.
  3. Щракнете | Повече ▼ в долната част на менюто, което се появява.

Контакти в Gmail

  1. Превъртете надолу и изберете Контакти икона.

Селектор за експортиране в Gmail  1. От лявата страна на Контакти страница, щракнете | Повече ▼ ( ДА СЕ ), и тогава Износ ( Б. ).

Стъпки за експортиране на контакти в Gmail

  1. В подканата, която се появява, изберете контактите за експортиране ( ДА СЕ ), типът файл, който да се експортира като ( Б. ) и след това щракнете върху бутона Експортиране ( ° С ).  1. Експортираният файл се записва във вашия изтегля папка .