Стръмни Математика

Основен Hayes модем AT струни

Списък на основните команди и дефиниции на AT Modem Hayes за всяка от командите.