Стръмни Математика

н

Определение на компютърния речник за значението на N, включително свързани връзки, информация и термини.

Родна резолюция

Определение на компютърния речник за значението на естествената разделителна способност, включително свързани връзки, информация и термини.

Поле за навигация

Дефиниция на компютърен речник за това какво означава навигационният екран, включително свързани връзки, информация и термини.

NBSP

Определение на компютърния речник на значението на NBSP (неразбиващо се пространство), включително свързани връзки, информация и термини.

Гнездо

Дефиниция на компютърния речник на значението на влагането, включително свързани връзки, информация и термини.

Нетбук

Определение на компютърния речник на значението на нетбука, включително свързани връзки, информация и термини.

Netflix парти

Определение на компютърния речник за значението на Netflix Party, включително свързани връзки, информация и термини.

Маска на мрежата

Определение на компютърния речник за това, какво означава мрежова маска, включително свързани връзки, информация и термини.

Мрежа

Определение на компютърния речник за значението на мрежата, включително свързани връзки, информация и термини.

Нова линия

Определение на компютърния речник за значението на нов ред, включително свързани връзки, информация и термини.

Мрежово устройство

Определение на компютърния речник за значението на мрежово устройство, включително свързани връзки, информация и термини.

Nextel

Определение на компютърния речник за значението на nextel, включително свързани връзки, информация и термини.

Хапане

Определение на компютърния речник за това какво означава хапане, включително свързани връзки, информация и термини.

NickServ

Дефиниция на компютърния речник за значението на NickServ, включително свързани връзки, информация и термини.

КОНЕЦ

Определение на компютърния речник за значението на NIC (Network Interface Card), включително свързани връзки, информация и термини.

Nintendo DS

Определение на компютърния речник за значението на Nintendo DS, включително свързани връзки, информация и термини.

Възел

Дефиниция на компютърния речник какво означава възел, включително свързани връзки, информация и термини.

Шум

Определение на компютърния речник какво означава шум, включително свързани връзки, информация и термини.

Неизпълнимо изявление

Дефиниция на компютърния речник на значението на неизпълним израз, включително свързани връзки, информация и термини.

Кътче

Определение на компютърния речник за значението на Nook, включително свързани връзки, информация и термини.