Главно разграничаване на 750Използвайте формуляра по-долу, за да извършите преобразуването си, отделете числата със запетая.Факторите са

Основни фактори на 750 = 2, 3, 5, 5, 5Което е същото като = 2 x 3 x 53Дърво на главните фактори от 750

750
/
2 375 /
3 125 /
5 25 /
5 5 /
5 1

Факторното дърво от 750 по-горе показва нивото на деленията, извършени за получаване на факторните числа. Проучете дървото, за да видите разделянето стъпка по стъпкаФакторизацията на прости числа или факторизацията на цяло число на число е определянето на множеството главни числа, които се умножават заедно, за да дадат първоначалното цяло число. Известно е също като основно разлагане.

Преобразуване във фактори от 750

Получаваме целочислено факторизиране на 750 чрез намиране на списък на прости числа, които могат да разделят числото, заедно с техните множества.

Това означава прости числа, които могат да разделят 750 без остатъци. Така че първото число, което трябва да вземете предвид, е 2

Получаването на фактори се извършва чрез гмуркане на числото с числа, по-ниски от него по стойност, за да се намери този, който няма да остави остатък. Числата, които се делят без остатъци, са факторите.

Разлагането на прости числа на факторизации е различно от прости числа. прости числа са цели числа, които могат да бъдат разделени от само себе си и 1. например 7 могат да бъдат разделени от себе си и 1, така че е просто число.

Цели числа, които могат да бъдат разделени на други числа, се наричат ​​съставни числа. Факторизациите на Prme се правят върху съставни числа, а не върху прости числа.

Първите 10 прости числа са 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Пример за факторизация

Да кажем, че искаме да намерим основните коефициенти на 50. Започваме да тестваме всички цели числа, за да видим дали и колко често те разделят 50 и последващата получена стойност. Полученият набор от фактори ще бъде основен, тъй като например, когато 2 е изчерпано, всички кратни на 2 също ще бъдат изчерпани.

50 ÷ 2 = 25; запишете 2
25 ÷ 2 = 12,5, а не цяло число, така че опитайте следващото най-голямо число, 3
25 ÷ 3 = 8.333, а не цяло число, така че опитайте следващото най-голямо число, 4
25 ÷ 4 = 6,25, а не цяло число, така че опитайте следващото най-голямо число, 5
25 ÷ 5 = 5; запишете 5
5 ÷ 5 = 1; запишете 5
50 фактора = 2 x 5 x 5, което е същото като 2 x 5две

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Separate more than 1 number with comma.
  2. Click on convert to factor

Други преобразувания на числа, които трябва да се вземат предвид

750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769