Стръмни Математика

Как да променя разстоянието между текстовите редове?

Допълнителна информация и отстраняване на неизправности с дублирани имена на USB устройства.

Как да премахнете празни редове от файл

Стъпки и помощ за премахване на празни редове от текст и файл с помощта на Notepad ++, TextPad, Word, Notepad, WordPad или регулярен израз.

Как да намерите текст във файл, документ, електронна таблица или страница

Стъпки и помощ за това как да намерите думи или текст във файл, документ, електронна таблица или страница на вашия компютър.