Стръмни Математика

URL

URL (Uniform Resource Locator) е форма на URI и представлява стандартизирана конвенция за именуване за адресиране на документи, достъпни през Интернет или Интранет.

Ubuntu Touch

Определение на компютърния речник за значението на Ubuntu Touch, включително свързани връзки, информация и термини.

UDP

Определение на компютърния речник за това какво означава UDP (User Datagram Protocol), включително свързани връзки, информация и термини.

Ултрабук

Определение на компютърния речник за значението на ултрабука, включително свързани връзки, информация и термини.

Долна черта

Дефиниция на компютърния речник за значението на долната черта, включително свързани връзки, информация и термини.

Подчертайте

Определение на компютърния речник на значението на подчертаването, включително свързани връзки, информация и термини.

Отмяна

Дефиниция на компютърен речник за това, което означава отмяна, включително свързани връзки, информация и термини.

Unicode

Определение на компютърния речник за значението на unicode, включително свързани връзки, информация и термини.

Деинсталирайте

Определение на компютърния речник за това, какво означава деинсталиране, включително свързани връзки, информация и термини.

Unix

Определение на компютърния речник за това какво означава unix, включително свързани връзки, информация и термини.

Подобни на Unix

Дефиниция на компютърния речник на това, което означава подобно на Unix, включително свързани връзки, информация и термини.

Нереален двигател

Определение на компютърния речник за значението на Unreal Engine, включително свързани връзки, информация и термини.

Актуализиране

Определение на компютърния речник какво означава актуализация, включително свързани връзки, информация и термини.

Подобряване на

Определение на компютърния речник какво означава надстройка, включително свързани връзки, информация и термини.

Uplay

Дефиниция на компютърен речник за това какво означава uplay, включително свързани връзки, информация и термини.

Качване

Определение на компютърния речник какво означава качване, включително свързани връзки, информация и термини.

URL

URL (Uniform Resource Locator) е форма на URI и представлява стандартизирана конвенция за именуване за адресиране на документи, достъпни през Интернет или Интранет.

Главна буква

Дефиниция на главен компютърен речник, свързани връзки, информация и свързани термини.

UPS

Определение на компютърния речник за значението на UPS, включително свързани връзки, информация и термини.

USB

Определение на компютърния речник на значението на USB (универсална серийна шина), включително свързани връзки, информация и термини.