Стръмни Математика

2004: С една дума; Годината на (Вашата фраза тук)

Blogosphere се превърна в проводник за нови думи и изрази на английски език, които ни помогнаха да осмислим някои събития през 2004 г.; чертеж (M)