Стръмни Математика

Оста Y

Определение на компютърния речник на значението на оста y, включително свързани връзки, информация и термини.

Yahoo!

Дефиниция на компютърния речник на това, което Yahoo! (Още един йерархичен офицерен оракул!) Означава, включително свързани връзки, информация и термини.

Yandex

Дефиниция на компютърния речник на значението на Yandex, включително свързани връзки, информация и термини.

Йотабайт

Дефиниция на компютърния речник на значението на YB (yottabyte), включително свързани връзки, информация и термини.